Počasí Šumperk

Trenéři

Tenisový trenér

 

Základní odpovědnost za přípravu tenistů a s tím související rozvoj tenisu, leží na trenérech - učitelích. Náplní právě jejich činnosti je bezprostřední výchovně-vzdělávací činnost. Trenér jako učitel tenisu, vzbuzuje u hráče úctu vysokými znalostmi  spolu se schopnostmi a způsobilostí tyto znalosti a schopnosti předávat jiným. Dnes již nestačí, aby trenér měl dostatek sportovních zkušeností, ale musí být odpovědný, emočně stabilní, ctižádostivý, opravdový a přímý ve vztahu ke hráči. Trenér je bezpochyby hráčovým motivátorem, je jeho důvěrníkem, informuje ho, pomáhá ho vychovávat, je v určitém smyslu manažerem, kamarádem, administrátorem a samozřejmě ještě mnohem více. Musí být schopen vysvětlit a zdůvodnit vztah mezi perspektivním cílem a aktuálním úkolem, uvést všechny potřebné informace, demonstrovat pohybový úkol a zdůraznit kritická místa, pozorovat a posoudit pokusy a analyzovat chyby, upozornit na správné i chybné provedení, obměňováním podmínek učení již naučené upevňovat, integrovat naučený pohyb do vyššího sytému, pokud je jeho součástí a prakticky ho využít a uplatnit a konečně nacházet možnosti využití naučené dovednosti i v jiných oblastech.
 U kolektivních sportů má trenér zodpovědnost i za výběr družstva. Nezbytnou vlastností trenéra je přirozená autorita. Zvláště u nejpopulárnějších kolektivních sportů (fotbal, lední hokej) reprezentuje sportovce i před veřejností. Mnoho úspěšných trenérů se rovněž věnuje i publikační činnosti. Dobrou základnou (i když ne nutně nezbytnou) pro pozdější úspěšnou trenérskou práci je předchozí úspěšná aktivní kariéra sportovce. Úspěšná realizace tréninkového procesu závisí mimo jiné i na interakčních předpokladech osobnosti trenéra, na jeho vzdělání, zkušenostech, motivačních a intelektuálních schopnostech a na umění individuálního přístupu ke sportovci. Trenér má mít i novační schopnosti spočívající v prosazování nových postupů v tréninku sportovce, nemá setrvávat na zastaralých zkušenostech. Při své práci má trenér pomoci udržovat emoční stabilitu sportovce, klást důrazu na výkon více než na samotný výsledek, respektovat sportovce (nejen ho ovládat), u kolektivních sportů podporovat soudržnost družstva. V typologii trenérů se rozeznávají dva základní typy: autoritativní trenér (velmi náročný, nekompromisní, stavící jen na vlastním rozhodnutí) a demokratický trenér (stavící na spolupráci a naslouchající sportovci). Zcela vyhraněné typy trenérů se při své práci potýkají s řadou potíží. Proto se někdy v praxi používá systém dvou trenérů nebo trenéra s asistentem, často s opačnými či doplňujícími se vlastnostmi.

Kontakt

Tenis Klub Šumperk
Tel.: +420 605 718 915
E-mail: info@tenis-sumperk.cz

Novinky

Nábor nových členů - 13 a 17 září 2017

Připravujeme další zářiový nábor tenisových nadějí, neváhejte a přiveďte své děti mezi nás ...

Více informací >>

12.9.2016 tenisový nábor - TK Šumperk

Zveme vás na poprázdninový tenisový nábor TK Šumperk, který se uskuteční na tenisových kurtech u Tyršova stadionu dne 12.9.2016 v 14.30hod. 

Více informací >>

Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům za podporu

Roubenky AnnabergFORTEX AGS a.s.
TRIFOX, s.r.o.TYDEN na Severu
KONEXASD
LOGESVýtahy - Hromosvody

Kontaktní údaje
Tel.: +420 605 718 915
E-mail: info@tenis-sumperk.cz